Termine: Schularbeiten 1. Semester 2022/23 

 
1. Klasse Mathematik Deutsch Englisch
1. Schularbeit

17.11.2022 (1c)
18.11.2022 (1a,b,d)

24.11.2022

---------- 
2. Schularbeit

 26.1.2023 (1c)
27.1.2023 (1a,b,d)

19.1.2023          

     12.1.2023 (1a,b,d)
13.1.2023 (1c)    

 
2. Klasse Mathematik Deutsch Englisch
1. Schularbeit

25.11.2022

14.11.2022 1.12.2022
2. Schularbeit

27.1.2023

16.1.2023 

2.2.2023
 
3. Klasse Mathematik Deutsch Englisch
1. Schularbeit

15.11.2022

2.12.2022
21.11.2022
2. Schularbeit 2.2.2023  27.1.2023 17.1. (3b,c)
18.1. (3a,3d)
 
4. Klasse Mathematik Deutsch Englisch
1. Schularbeit

21.11.2022 (4a,c,d)
22.11.2022 (4b)

1.12.2022 (2a)
2.12.2022 (2b,c,d)
19.10.2022
2. Schularbeit 16.1.2023 (4a,c,d)
17.1.2023 (4b)
26.1.2023 (4a)
27.1.23 (4b,c,d)
11.1.2023 (4a)
12.1.2023 (4b,c,d)

 

 

Zum Seitenanfang